Producten van L-Curve zijn interactief en efficiënt

Zorg Advies Team


Zorg Advies Teams en privacy van gegevens


zorg-advies-teamWanneer u bent betrokken bij een zorg- en adviesteam zal het voor u bekend zijn dat er veel vertrouwelijke informatie verstrekt moet worden aan de verschillende instanties die deelnemen aan het overleg.


In veel gevallen wordt de bijlage per e-mail verzonden en dat brengt risico’s met zich mee wat betreft privacy. Zo zouden er onder andere de volgende zaken verkeerd kunnen gaan:


 • De mail wordt per ongeluk naar een verkeerd adres gestuurd.
 • De ontvanger bekijkt de e-mail niet op zijn eigen computer en de bijlage blijft als tijdelijk internetbestand op het systeem aanwezig.
 • De gegevens worden niet versleuteld verzonden en zijn daarom eenvoudig te onderscheppen.
 • Wanneer de e-mail op de thuiswerkplek wordt ontvangen zouden andere gebruikers de bijlage ook kunnen bekijken.
 • Wanneer er gebruik wordt gemaakt van webmail kan het gebeuren dat er niet afgemeld wordt en dat een andere gebruiker de mailbox kan bereiken.


Zorg Advies TeamIn opdracht van de gemeente Beuningen en Stichting Oeverwal heeft L-Curve een webbased systeem ontwikkeld waarmee de gegevens veel veiliger en efficiënter verstrekt kunnen worden aan de verschillende instanties.Dit systeem heeft de volgende voordelen:

 • Iedere gebruiker heeft een persoonlijke login waarmee hij toegang krijgt tot de documenten die voor deze persoon relevant zijn.
 • Alle gegevens worden versleuteld verzonden, er kan dus niets onderschept worden.
 • Per ingebrachte leerling kunnen alle documenten verzameld worden en instanties die toegang hebben kunnen documenten koppelen aan het betreffende kind.
 • Alle gebruikers die gekoppeld zijn aan het betreffende kind ontvangen een e-mail met een melding wanneer er een nieuw document is toegevoegd.
 • De agenda geeft een overzicht van de aankomende vergaderingen. Aan iedere vergadering kan als bijlage de agenda worden gekoppeld. Deze is alleen zichtbaar voor instanties die voor de betreffende vergadering zijn uitgenodigd.
 • Als voorzitter van het Zorg Advies Team bespaart het u tijd met het sturen van e-mails omdat alle informatie centraal beschikbaar is voor alle instanties.
 • Intern begeleiders of andere gebruikers zonder login kunnen via een beveiligde verbinding documenten naar de site beheerder versturen zonder dat ze verder toegang hebben tot de applicatie.
Jaarlijkse kosten: €295,-
Bij dit bedrag zit inbegrepen • Hosting
 • SSL Certificaat
 • Updates
 • Gebruik applicatie
 • BackupWanneer u geïnteresseerd bent geraakt in de oplossing die L-Curve biedt voor het veilig en efficiënt uitwisselen van informatie binnen ZAT teams dan komen wij graag langs voor een vrijblijvend gesprek.